Prijzen

Overzicht van de tarieven van Wiskunne:

Prijs online platform

StarterGevorderdExpert
€9,99

Gedurende 1 maand volledige toegang tot online platform
€24,99

Gedurende 3 maand volledige toegang tot online platform
€44,99

Gedurende 6 maand volledige toegang tot online platform

Prijs bijles wiskunde

1ste les (1 of 2 uur) is aan €20/u. Daarna is tussen het 3de bijlesuur en het 10de de prijs voor bijles wiskunde:

1ste graad 2de graad 3de graad Hogeschool/Universiteit
  €33/u   €38/u   €45/u   €55/u

Vanaf het 10de bijlesuur wordt de prijs voor bijles wiskunde:

1ste graad 2de graad 3de graad Hogeschool/Universiteit
  €30/u   €35/u   €40/u   €50/u

Voor bijlessen op verplaatsing wordt er een verplaatsingsvergoeding van €0,75/km gerekend (bijlessen op kot in Leuven zijn vrijgesteld van een verplaatsingsvergoeding). Het aantal kilometer is gelijk aan de som van het aantal kilometer heen plus het aantal kilometer terug.

Tussen bijlessen of na het 10de bijlesuur mag de leerling/student vragen stellen en deze worden beantwoord binnen de 24 uur.

Naam: Adriaenssens Sébastien
Ondernemingsnummer: BE0708988044 
Maatschappelijke zetel: Negen Dagwand 14 – 9300 Aalst 
Juridische vorm: Eenmanszaak